Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4910

ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2023 WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 11 grudnia 2023 r.

Podtytuł: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym

Dokumenty