Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4912

ZAPYTANIE OFERTOWE 271.VI.23.2023

Podtytuł: Kompleksowa usługa związana z opieką nad bezdomnymi zwierzętami, odłowionymi z terenu gminy Dąbrowa Zielona oraz odbiór i utylizację martwych zwierząt, których właściciel nie został ustalony.

Dokumenty