Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4913

Obwieszczenie i Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 22 grudnia 2023 r

Podtytuł: o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach: Dąbrowa Zielona i Święta Anna, przy drogach wojewódzkich: DW 786 i DW 784

Dokumenty