Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4914

UCHWAŁA NR LXII/380/2023 RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 22 grudnia 2023 r.

Podtytuł: w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029

Dokumenty