Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4918

UCHWAŁA NR LXII/384/2023 RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 22 grudnia 2023 r.

Podtytuł: w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dąbrowa Zielona za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach oraz ekwiwalentu pieniężnego dla kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych

Dokumenty