Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4919

UCHWAŁA NR LXII/385/2023 RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 22 grudnia 2023 r.

Podtytuł: w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/124/2016 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie utworzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa Zielona zaliczonych do sektora finansów publicznych

Dokumenty