Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4920

UCHWAŁA NR LXII/386/2023 RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 22 grudnia 2023 r.

Podtytuł: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy, stałych komisji Rady Gminy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2024 r.

Dokumenty