Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4926

UCHWAŁA NR LXII/392/2023 RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 22 grudnia 2023 r.

Podtytuł: w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

Dokumenty