Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4932

ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2024 WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 25 stycznia 2024 r.

Podtytuł: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Dąbrowa Zielona w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku.

Dokumenty