Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4939

ZARZĄDZENIE NR 4/2024 WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 24 stycznia 2024 r.

Podtytuł: w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy typ AB Środowiskowego Domu Samopomocy w Soborzycach na 2024 rok