Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4942

ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2024 WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 29 stycznia 2024 r.

Podtytuł: w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem 1 m² lokali użytkowych oraz gruntu związanego z działalnością handlową znajdujących się w zasobach stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa Zielona na rok 2024.

Dokumenty