Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4945

ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2024 WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 1 lutego 2024 r.

Podtytuł: w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do komisji konkursowej celem opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Zielona w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku

Dokumenty