Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4947

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2024 WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 1 lutego 2024 r.

Podtytuł: w sprawie udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego

Dokumenty