Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4964

ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2023 WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 14 grudnia 2023 r.

Podtytuł: w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Dąbrowa Zielona

Dokumenty