Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4971

ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2023 WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 29 grudnia 2023 r.

Podtytuł: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.93.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa Zielona

Dokumenty