Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4980

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

numer sprawy

5535.3.2024

Cel zgromadzenia

Protest rolników indywidualnych

Trasa przejścia

Przejazd kolumny ciągników rolniczych uczestniczących w proteście  rodno w Świętej Annie, poruszanie się po rondzie z prędkością ok 10 km/h. Czas trwania zgromadzenia 11.03.2024-15.03.2024

Miejsce rozpoczęcia zgromadzenia 11.03.2024 rondo w miejscowości Święta Anna