Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4990

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Podtytuł: że został zgromadzony materiał dowodowy, w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Dąbrowa Zielona, obręb Święta Anna, oznaczoną jako działka nr 289/1 o powierzchni 0,0130 ha, powstałą z podziału działki nr 289.

Dokumenty