Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4991

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 11 marca 2024 r.

Podtytuł: że w dniu 13 marca 2024 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego

Dokumenty