Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4995

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

 

5535.4.2024

Cel zgromadzenia

Protest rolników indywidualnych

Trasa przejścia

Przejazd kolumny ciągników rolniczych uczestniczących w proteście  rodno w Świętej Annie, poruszanie się po rondzie z prędkością ok 10 km/h. Czas trwania zgromadzenia 18.03.2024-23.03.2024

Miejsce rozpoczęcia zgromadzenia 18.03.2024 rondo w miejscowości Święta Anna