Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/50

Urząd Gminy

 

 

Urząd Gminy Dąbrowa Zielona

Plac Kościuszki 31
42-265 Dąbrowa Zielona
tel. (034) 35-55-018, 019
fax. (034) 35-55-052
e-mail:
ug@dabrowazielona.pl

Wójt Gminy

mgr Joanna Sokolińska

tel. (034) 35-55-018, 35-55-019 (wew. 22)

Zastępca Wójta Gminy

mgr Artur Miłek

tel. (034) 35-55-018, 35-55-019 (wew. 22)

Sekretarz           

mgr Małgorzata Surlej

tel. (034) 35-55-018, 35-55-019 (wew. 45)

Skarbnik Gminy

mgr Anna Wosik

tel. (034) 35-55-018, 35-55-019 (wew. 33)

Przewodniczący Rady Gminy

Alicja Kościańska

tel. (034) 35-55-018, 35-55-019 (wew. 37)