Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/5017

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2024 WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 22 lutego 2024 r.

Podtytuł: w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r.

Dokumenty