Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/5018

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2024 WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 27 lutego 2024 r.

Podtytuł: w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do, wyłożonego do publicznego wglądu, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach: Dąbrowa Zielona i Święta Anna, przy drogach wojewódzkich: DW 786 i DW 784

Dokumenty