Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/5021

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2024 WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 14 marca 2024 r.

Podtytuł: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej za rok 2023