Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/5023

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2024 RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 15 marca 2024 r.

Podtytuł: w sprawie utworzenia systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Dąbrowa Zielona.

Dokumenty