Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/5026

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2024 WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 28 marca 2024 r.

Podtytuł: w sprawie udzielenia upoważnienia dla Sekretarza Gminy Dąbrowa Zielona do prowadzenia w imieniu Wójta Gminy Dąbrowa Zielona określonych spraw

Dokumenty