Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/5031

ZAPYTANIE OFERTOWE 271.VI.3.2024

Podtytuł: na zamówienie publiczne o wartość nie przekraczającej 130 000 złotych (netto) i nazwie „Wzmocnienie odporności na zagrożenia płynące z cyberbezpieczeństwa w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd"

Dokumenty