Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/5034

ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2021 WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 30 grudnia 2021 r.

Podtytuł: w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Dąbrowa Zielona

Dokumenty