Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/5046

UCHWAŁA NR LXV/406/2024 RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Podtytuł: w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Zielona znajdującej się w miejscowości Soborzyce, gmina Dąbrowa Zielona

Dokumenty