Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/5053

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2023 WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Podtytuł: w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Zielona, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 marca 2024 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym

Dokumenty