Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/5071

ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2024 WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 7 czerwca 2024 r.

Podtytuł: w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Cudków

Dokumenty