Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrowa Zielonaczwartek, 6 maja 2021 r.

imieniny: Filipa, Jakuba

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

 

Podatek rolny na 2013 r. na terenie Gminy Dąbrowa Zielona został ustalony na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, póz. 969 z późniejszymi zmianami). Podatek rolny stanowi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta dla gospodarstw rolnych oraz 5 dt żyta dla posiadających grunty do 1 ha,
 

 

Podstawą naliczenia podatku rolnego jest cena skupu żyta ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2012r (M.P.2012 póz. 787) w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r, która wyniosła 75,86 zł za l kwintal. Rada Gminy Dąbrowa Zielona uchwałą Nr XXV/157/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. obniżyła ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS cenę skupu żyta stanowiącą podstawę obliczenia podatku rolnego na 2013 rok na terenie Gminy Dąbrowa Zielona do kwoty 59,00 zł za 1 kwintal.

 

Stawka podatku rolnego :
- z 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi   147,50 zł
-   dla gruntów pozostałych wynikających z ewidencji gruntów i budynków /do l ha powierzchni/
wynosi 295,00 zł
Termin płatności podatku rolnego dla osób fizycznych:
 

 

•         15 marca 2013 r.

 

 

 

•         15 maja 2013 r.

 

 

 

•         15 września 2013 r.

 

 

 

•         15 listopada 2013 r

 

 

 

Wpłat podatku od osób fizycznych można dokonywać u sołtysa w terminach płatności poszczególnych rat podatku lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona w BS Koniecpol O/Dąbrowa Zielona nr 47827610132101000000130001

 

Termin płatności podatku rolnego dla osób prawnych
 

 

•         15 marca 2013 r.

 

 

 

•         15 maja 2013 r.

 

 

 

•         15 września 2013 r.

 

 

 

•         15 listopada 2013 r

 

 

 

Osoby prawne dokonują wpłat podatku na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona w BS Koniecpol O/Dąbrowa Zielona nr 47827610132101000000130001

 

Załączniki:
•         Deklaracja na podatek rolny

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Gmina Dąbrowa Zielona. Data utworzenia: 2013-01-07.
Wprowadził do systemu: Joanna Dzieniarz. Data wprowadzenia: 2013-01-07 12:58:03.
Zatwierdził do publikacji: Sekretarz Gminy. Data publikacji: 2013-01-07 12:58:03.
czytano: 1885 razy, id: 1718
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-06-18
Aktualizacja
Joanna Dzieniarz

2013-01-14
Aktualizacja wiadomości
Joanna Dzieniarz

2013-01-14
Aktualizacja wiadomości
Joanna Dzieniarz

2013-01-14
Aktualizacja wiadomości
Joanna Dzieniarz

2013-01-08
Aktualizacja wiadomości
Joanna Dzieniarz

2013-01-07
Nowa wiadomość
Joanna Dzieniarz

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
IBOI
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Dąbrowa Zielona
Gmina wiejska, 42-265 pl. Kościuszki 31

tel.: (+48) 34 355-50-18, (+48) 34 355-50-19
e-mail: sekretariat@dabrowazielona.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Dąbrowa Zielona 2021