Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrowa Zielonaczwartek, 6 maja 2021 r.

imieniny: Filipa, Jakuba

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Dąbrowa  Zielona,  dnia  19 marzec 2013  roku

 

 

 

POSTANOWIENIE   Nr  30 / 2013

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

 

 

z w o ł u j ę

 

 

 

XXX  Sesję Rady Gminy Dąbrowa Zielona VI kadencji ( 2010 – 2014 ) w dniu  28 marca 2013 roku ( czwartek ) o godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy.

 

 

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Ustalenie porządku obrad.

1.      3. Przedstawienie sprawozdania z działalności wójta w okresie międzysesyjnym.

2.      4. Interpelacje i zapytania.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2013.

 

 

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF.

 

7.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

6.      8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Zielona nr XXV/167/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia  trybu i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Dąbrowa Zielona niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkół publicznych, przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 

 

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego o Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Zielonej za rok 2012.

 

10.      Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy.

11.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Dąbrowie Zielonej.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015.

11. 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

12.  14. Zapytania i wolne wnioski.

13.  15.Przyjęcie protokołu z  XXVIII i XXIX sesji Rady Gminy.

14.  16. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Gmina Dąbrowa Zielona. Data utworzenia: 2013-03-19.
Wprowadził do systemu: Joanna Dzieniarz. Data wprowadzenia: 2013-03-19 17:03:49.
Zatwierdził do publikacji: Sekretarz Gminy. Data publikacji: 2013-03-19 17:03:49.
czytano: 2846 razy, id: 1760
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-06-18
Aktualizacja
Joanna Dzieniarz

2013-03-19
Aktualizacja wiadomości
Joanna Dzieniarz

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
IBOI
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Dąbrowa Zielona
Gmina wiejska, 42-265 pl. Kościuszki 31

tel.: (+48) 34 355-50-18, (+48) 34 355-50-19
e-mail: sekretariat@dabrowazielona.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Dąbrowa Zielona 2021